Επικοινωνία - Βρείτε μας

Επικοινωνία - Βρείτε μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε θέμα

που αφορά τα προϊόντα μας, την εταιρία ή τα προγράμματα ανακύκλωσης.
 
 
RethINK ΑΕΒΕ: 
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης , Τ.Θ.: 60504, Τ.Κ. 57001, Θέρμη 
 
Τ_ : 2310.472 985 
F_ : 2310.475 681 
 
 
Γραφείο Αθήνας: 
Τ_ :  211.1821.280