Ανακατασκευή (Αναγόμωση) και ανακύκλωση Τόνερ / Μελανιών

Rethink Τhings Τhrough!

 

Ποιοτική Ανακατασκευή Αναλωσίμων Εκτυπωτών (Toner-τόνερ, μελανιών inkjet)

Αντικείμενο της Rethink είναι η ποιοτική ανακατασκευή (ανακύκλωση) αναλωσίμων εκτυπωτών (laser εκτυπωτών: toner/τόνερ και inkjet εκτυπωτών: μελάνια/Ink cartridges) παράγοντας προϊόντα με ποιότητα εφάμιλλη των αρχικών (originals, γνησίων).